Der findes flere forskellige tests som din læge kan udføre, for at stille diagnosen mælkeallergi.

Det kan tage flere dage eller måneder at stille diagnosen. Det kan også være at du har været hos din læge eller en specialist ad flere omgange. Det kan have været frustrerende at vente så længe, men når årsagen til dit barns symptomer er fundet, betyder det at du nu kan se de positive forandringer som forbedre livskvaliteten for dit barn og familien.

Allergitest

Der findes flere forskellige undersøgelser, som din læge eller specialist kan udføre for at diagnosticere mælkeallergi. De har måske bedt dig om at sætte dit barn på eliminationskost efterfulgt af en fødevareprovokation.1

Hvis lægen har mistanke om, at dit barn har en IgE-medieret allergi (hvor symptomerne ofte kommer straks efter indtagelse af komælksprotein), kan de udføre en priktest eller tage en blodprøve.

Læs mere om de forskellige typer af mælkeallergi for at forstå forskellen mellem IgE-medieret og ikke-IgE medieret allergier.

Hvis tests har påvist at dit barn har mælkeallergi har du nu fået en forklaring på symptomerne og kan nu lave de ændringer der skal til, for at give en øget trivsel og livskvalitet for hele familien. På siden Leve med mælkeallergi kan du læse mere om hvordan mælkeallergien kan håndteres på en god måde i dagligdagen.

Referencer:

1. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.