Bruges til diagnose på IgE-medieret mælkeallergi

Der findes forskellige undersøgelser til at diagnosticere mælkeallergi med, afhængig af hvilken type allergisk reaktion barnet har. Hvis lægen mistænker at dit barn kan have en IgE-medieret allergi (hvor symptomerne oftest kommer straks efter indtag af komælksprotein), kan lægen tage en priktest eller en blodprøve, for at understøtte diagnosen mælkeallergi.

Priktest på huden

En priktest indebær at barnets hud påføres en lille mængde komælksprotein. Derefter overvåges barnet for at se om der opstår tegn på en allergisk reaktion. Hvis barnet er allergisk, vil det vise sig som en lille rød plet, der hvor komælksproteinet er blevet påført. Testen vil give resultat indenfor 15-20 minutter og din læge vil tolke resultatet sammen med barnets medicinske historie og andre faktorer.

Blodprøve

Ved mistanke om IgE-medieret mælkeallergi kan der også tages en blodprøve, som en hjælp til at diagnosticere mælkeallergi. Den analyseres for at se om barnet har antistoffer i blodet overfor komælksproteinet. Hvis testen er positiv har barnet sandsynligvis fået en reaktion på komælksproteiner.

Vigtigt

Det er vigtigt at disse tests udføres af en læge. Køb ikke tests på egen hånd, da de ikke er pålidelige og kan give forkerte råd som kan skade dit barn. Vær også opmærksom på, at en positiv priktest eller en positiv blodprøve ikke bekræfter mælkeallergi, men viser en sensibilisering overfor fødevareallergenet. Husk at disse tests kun bruges for at understøtte diagnosen på en IgE-medieret mælkeallergi. De vil ikke påvise noget, hvis dit barn har en ikke-IgE-medieret mælkeallergi. Hvis din læge mistænker at dit barn har en ikke-IgE-medieret mælkeallergi, kan en eliminationsdiæt efterfulgt af en fødevareprovokation anbefales.

Eliminationsdiæt efterfulgt af en fødevareprovokation kan også anbefales til at understøtte diagnosen IgE-medieret mælkeallergi.