Normalt reagerer barnets immunsystem ikke på komælksproteiner i maden. Men hos et barn med mælkeallergi opfatter immunsystemet proteinerne fra komælk som skadelige og der opstår en allergisk reaktion. Denne reaktion kan variere med hensyn til type, sværhedsgrad eller tiden for symptomdebut. 

Symptomerne på mælkeallergi samt sværhedsgraden af reaktioner kan variere meget. De kan omfatte kolik, hudreaktioner, symptomer fra mave/tarm kanalen samt de øvre luftveje. Symptomerne kan variere fra milde til alvorlige reaktioner.

Symptomerne kan enten opstå omgående efter indtag af produkter med komælk (indenfor minutter til få timer) eller også kan de opstå senere, hvor det kan tage nogle timer op til nogle dage før symptomerne viser sig. Spædbørn med mælkeallergi kan også have en blanding af begge, både ”straks” (normal IgE-medieret) og ”forsinket” (normal ikke-IgE-medieret) symptomer.1 Symptomerne kan også være vågenhed om natten, gråd, ubehag ved madning eller dårlig trivsel. Læs mere om de forskellige typer af mælkeallergi.

Straks reaktioner
(normal IgE-medieret)

Kan opstå indenfor minutter til få timer efter indtag af mad med komælksprotein and kan give:1-3

  Symptomer fra huden

  Symptomer fra de øvre luftveje

  Symptomer fra mave/tarm kanalen

  Anafylaksi søg omgående lægehjælpt

Forsinket reaktioner
(normal ikke-IgE-medieret)

Kan opstå indenfor få timer eller op til nogle dage efter indtag af mad med komælksprotein og kan give:1-3

  Symptomer fra mave/tarm kanalen

 

 

Du kan læse mere om symptomerne på mælkeallergi på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside her

Flere af disse symptomer kan også opstå af andre årsager end mælkeallergi, så det er vigtigt at snakke det igennem med din læge.

Referencer:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.