Der findes flere forskellige typer af mælkeallergi – IgE-medieret, ikke-IgE-medieret eller en blanding af begge.

IgE-medieret mælkeallergi

Ved en IgE-medieret mælkeallergi opstår symptomerne oftest indenfor få minutter op til få timer efter at have indtaget mad som indeholder komælksprotein.1-3 Det er fordi immunsystemet reagerer på komælksproteinet ved at producere IgE antistoffer. Antistofferne bliver produceret af immunceller som aktivere immunsystemet til at frigive bla. histaminer, som derved straks udløser en allergisk reaktion. 

IgE-medieret mælkeallergi kan give følgende reaktioner og symptomer:1-3

  • Reaktioner i huden
  • Symptomer fra mave/tarm kanalen
  • Symptomer fra de øvre luftveje

I meget alvorlige tilfælde, kan en IgE-medieret allergisk reaktion føre til anafylaksi – en potentiel livstruende allergisk reaktion, som kommer straks og påvirker hele kroppen og kræver øjeblikkelig lægehjælp. Heldigvis er dette meget sjældent.

Ikke-IgE-medieret mælkeallergi

Ved en ikke-IgE-medieret mælkeallergi opstår symptomerne oftest efter nogen timer op til nogen dage efter indtag af mad som indeholder komælksprotein.1-3

Nogle af symptomerne på ikke-IgE-medieret allergi kan ligne dem som er IgE-medieret allergi. Andre kan være mindre umiddelbare og tolkes som andet end en fødevareallergi. Tegn på en ikke-IgE-medieret mælkeallergi kan være:

  • Reaktioner i huden
  • Symptomer fra mave/tarm kanalen

Blandet allergisk reaktion

Nogle børn med mælkeallergi kan have en blanding af allergiske reaktioner, hvor de både har symptomer som er IgE-medieret og ikke-IgE-medieret allergi. Det betyder, at symptomerne kan komme hurtigt efter at barnet har spist eller drukket noget som indeholder komælksprotein eller først opstå nogle dage efter.

Læs mere om symptomer på mælkeallergi

Referencer:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.